Duckmotion

PRIVACYBELEID

De privacy van de bezoekers van onze website is zeer belangrijk voor Viviou SRL (hierna te noemen "DuckMotion", "wij", "ons"), en we zijn toegewijd aan de bescherming ervan. Dit beleid legt uit wat we doen met uw persoonlijke gegevens. 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen, aanpassingen en updates.

Door in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, kunnen wij cookies gebruiken telkens wanneer u onze website bezoekt. 

Door de website te gebruiken, gaat u akkoord (door uw persoonsgegevens mee te delen of door opt-in) met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:

- Informatie over uw computer met inbegrip van uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem 

- Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, waaronder de verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en websitenavigatiepaden. 

- Informatie die u invoert wanneer u zich bij onze website registreert, zoals uw e-mailadres. 

- Informatie die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven. 

- Informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt. 

- Informatie met betrekking tot alles wat u koopt, diensten die u gebruikt of een transactie die u via onze website verricht, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens. 

- Informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren. 

- Alle andere persoonlijke informatie die u ons stuurt. 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

DuckMotion kan u vragen om persoonlijke informatie, die kan bestaan uit gegevens verzameld tijdens een telefoongesprek of het uitwisselen van visitekaartjes. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om verder contact met je op te nemen en je te informeren over onze diensten of nieuws over DuckMotion. 

Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u ons altijd een e-mail sturen naar hello@duckmotion.be om dit type communicatie te stoppen. U kunt op ieder moment op dezelfde manier inzage vragen in de verzamelde gegevens, deze laten wijzigen of bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking. Afmelden voor onze nieuwsbrief of het aanpassen van uw communicatievoorkeuren is mogelijk door te klikken op de "afmelden" link die in elke e-mail van DuckMotion staat.

Gebruik en opslag van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor het volgende: 

- Beheer van onze website en ons bedrijf 

- Onze website voor u personaliseren 

- Een offerte opstellen

- Klanttevredenheidsonderzoek, enquêtes en andere soorten marktonderzoek uitvoeren

- Lookalike profielen detecteren, tenzij u uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik

- Uw gebruik van de op onze website beschikbare diensten mogelijk maken  

- Het versturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen naar u, en het innen van betalingen van u. 

- U on-marketing commerciële communicatie sturen 

- U e-mailberichten sturen waarom u specifiek hebt gevraagd. 

- Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief als u zich daarvoor hebt opgegeven (u kunt zich te allen tijde uitschrijven). 

- U marketingberichten te sturen met betrekking tot ons bedrijf of het bedrijf van derden, waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. 

- Derde partijen voorzien van statistische informatie over onze gebruikers. 

- Behandeling van vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website 

- Onze website veilig houden en fraude voorkomen. 

- Controle op de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website. 

Als u persoonlijke informatie verstrekt voor publicatie op onze website, zullen wij die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent. 

Uw privacyinstellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast via privacycontroles op de website. 

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing of die van andere derden. 

Persoonsgegevens die wij voor welk doel of welke doelen dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doelen noodzakelijk is. 

Openbaarmaking van persoonlijke informatie 

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze werknemers, professionele adviseurs, leveranciers of onderaannemers als dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet. 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken: 

1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn; 

2. in verband met lopende of toekomstige juridische procedures; 

3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie); 

4. aan een persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit om openbaarmaking van die persoonsgegevens kan verzoeken, wanneer een dergelijke rechtbank of autoriteit naar onze redelijke mening redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonsgegevens zou kunnen bevelen. 

Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. 

Bescherming van persoonsgegevens

DuckMotion verbindt zich ertoe redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik, wijziging van/aan uw persoonsgegevens te voorkomen.

In het uitzonderlijke geval dat uw persoonsgegevens worden geschonden of verloren gaan, verplicht DuckMotion zich dit verlies of deze schending binnen 72 uur te melden en de nodige maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. 

Persoonlijke informatie die u op onze website publiceert of voor publicatie op onze website indient, kan via het internet wereldwijd beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen. 

U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is, en dat wij de veiligheid van via het internet verzonden gegevens niet kunnen garanderen. 

Websites van derden 

Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens over websites van derden. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden. 

Informatie bijwerken 

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt. 

Cookies

De cookiewet is in Europa van kracht sinds 5 juni 2012. Deze wet verplicht websites hun gebruikers duidelijk en adequaat te informeren over cookies.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessie" cookies zijn:

Sessiecookies (tijdelijke cookies): deze cookies worden gewist wanneer u uw browser afsluit en verzamelen geen informatie van uw computer. Ze slaan meestal informatie op in de vorm van een sessie-identificatie waarmee de gebruiker niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Persistente (permanente of opgeslagen) cookies: deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen totdat ze verlopen (d.w.z. ze zijn gebaseerd op een ingestelde verloopdatum) of totdat u ze verwijdert. Deze cookies worden gebruikt om identificerende informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals surfgedrag op het web of gebruikersvoorkeuren voor een specifieke site.

svSession _Persistent _Identificeert unieke bezoekers en volgt de sessies van een bezoeker op een site

hs _Session _Security

XSRF-TOKEN _Persistent _Security

TSxxxxxxxxxxxx (waarbij x is vervangen door een willekeurige reeks cijfers en letters) _Persistent _Security

TSxxxxxxxx_d (waarbij x is vervangen door een willekeurige reeks cijfers en letters) _Persistent _Security

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatief effect op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze website gebruiken. 

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google") voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers omgaan met de website. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van DuckMotion wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Duckmotion.

Google mag deze informatie niet met derden delen, tenzij het daartoe wettelijk verplicht is. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens van dezelfde gebruiker waarover zij beschikken. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geeft u Google toestemming om uw gegevens te verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google garandeert de naleving van de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Als u niet wilt dat er gegevens over uw bezoek aan de website aan Google Analytics worden doorgegeven, kunt u het programma Google Analytics Opt-out Browser add-on.

Contacteer ons

Als u opmerkingen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

legal@duckmotion.be

Viviou SRL

rue des pères blancs 4 - 1040 Etterbeek